Организация

Асоциация на Семенарската Индустрия в България /АСИБ/ е  неправителствена организация, която  защитава интересите на семенарската индустрия в страната, а това са всички , които произвеждат , търгуват със семена, както и всички, които извършват научни изследвания, селектиране, тестване, размножение, семепроизводство или пускане на пазара на семена.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общото събрание е висш орган на сдружението и се състои от всички негови членове

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

Петко Василев – КВС БЪЛГАРИЯ ЕООД

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

Таня Петкова – РАПУЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Николай Черкезов – БАЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД/ МОНСАНТО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

Мартин Величков – LIDEA. Представляващ „КОСАД СЕМАНС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „ЕУРАЛИС СЕМЕНА“ ЕООД

Николай Винчев – СИНДЖЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Венета Мурзова – ЛИМАГРЕЙН ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА С.Е.

Ирена Петкова – Генерален Директор

ЧЛЕНСТВО

Пълноправни членове могат да бъдат търговски дружества или техните представители в България, които изпълняват всички условия, както следва:

  • Имат оперативен център в Европа;
  • Занимават се със селекция и производство на семена в поне една европейска държава и с разпространение на семена в поне две;
  • Да са регистрирани като „селекционер“/лицензополучател/ за сортове /видове, хибриди/, регистрирани в Европейския каталог

Асоциирани членове могат да бъдат дружества, сдружения, търговски представителства, физически лица, които не отговарят на условията за пълноправно членство, посочени по-горе, но към момента на кандидатстване развиват активна дейност по селекция и семепроизводство.