Средства за постигане на целите

  • Научни изследвания, проучвания, анализи във всички области касаещи семенарската индустрия и по-конкретно тезиот техническо, документно и институицинално естество.
  • Сдружението може де взема всякаквимерки и да предприемавсякакви стъпки, както и да инициира всякакви действия, които могат да спомогнатза постигане нейните цели и не противоречат със законите на Република България.
  • Осъществяване на различни партньорски събития (със земеделски организации, организации на производители, пчелари, земеделски медийни събития).
  • Извършване на обучение на земеделски производители-предоставяне на информация, обучения , разясняване темата за ГМО на фермерите.