Предмет на дейност

Сдружението има следния предмет на дейност:

  • Да сътрудничи със сродни организации и държавни органи на национално и международно равнище, и най-вече в рамките на Европейския съюз.
  • Да предоставя информация за публично достояние относно дейността на семенарската индустрия в България.
  • Да осигурява на своите членове правилно тълкуване на издаваните от българските и европейските органи технически, научни и регулаторни препоръки, законодателни актове и принципи.
  • Да извършва всички необходими действия за защита правата и интересите на Сдружението включително, но не само да се бори срещу нелегалното производство, разпространение и употеба на семена или несертифицирни семена.