Конгрес Euroseeds 2022: „Съвместяване на производителността и устойчивостта чрез иновации“

С повече от 1250 участници от над 50 страни по света, 1000 търговци и 50 изложители , тазгодишната среща в Берлин, Германия потвърди значимостта на събитието за европейския и международния сектор на семената.

По време на работните срещи на секциите по отделните култури, участниците получиха актуална и подробна информация по много хоризонтални и специфични за културите въпроси, като например Регламента за устойчива употреба и чувствителните зони, Иновациите в растениевъдството и свързаните с тях технологии, Протеиновия плана на ЕС, Интелектуалната собственост и правата на Общността на сортовете растения и др.

Лекторите споделиха различни гледни точки относно бъдещите възможности за нови техники за селекция в панелна дискусия по време на срещата на секцията „Царевица и сорго“. Друга панелна дискусия се проведе по време на заседанието на секцията „Зърнени и бобови култури, на която лекторите представиха потенциални технически решения за изпълнението на протеиновия план на ЕС.

По време на отворената за всички регистрирани участници и гости част на Общото събрание беше проведен задълбочен дебат на високо равнище за това как чрез иновации да се съчетаят продоволствената сигурност и устойчивостта.

Големите търговски и изложбени съоръжения демонстрираха иновативния потенциал, индустриални и научни решения в различни области на Семенарската индустрия, както и предоставиха достатъчно пространство за много професионални срещи.

Повече информация за финансираните от ЕС проекти, в които участва Euroseeds: BRESOV, INVITE и GeneBEcon, можеше да бъде намерена на фото щанда на Euroseeds.

Берлинският конгрес показа, че Европейския семенарски сектор вярва в силата на знанието, науката и иновациите, за постигане на земеделие, което е продуктивно, конкурентоспособно и което зачита и подкрепя наистина устойчивото използване на природните ресурси и опазва околната среда!

Можете да видите още материали от там в нашата галерия.